De gegevens met betrekking tot MH Werving & Selectie op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de site algemene informatie over MH Werving & Selectie te verstrekken. Hoewel MH Werving & Selectie vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op haar website verstrekte informatie, kan MH Werving & Selectie niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is. Hoewel MH Werving & Selectie ook in het kader van de beveiliging van haar website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van deze beveiliging geen absolute garantie geven.

Op de internetsite van MH Werving & Selectie zijn veel onderdelen te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, octrooirechten en merkrechten) van MH Werving & Selectie (en mogelijk van derde partijen) rusten. Verder kun je hierbij onder andere denken aan foto’s, audio, tekeningen, teksten en de grafische vormgeving van de website van MH Werving & Selectie. In het licht van het voorgaande gelden de volgende regels voor het gebruik van de website van MH Werving & Selectie:

– Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MH Werving & Selectie niet toegestaan om de merknaam MH Werving & Selectie te voeren of om onderdelen van de website www.mhws.nl elektronisch of op andere wijze te kopiëren, anders dan voor zover uitsluitend noodzakelijk om de website van MH Werving & Selectie voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik te raadplegen en gebruik te maken van de eventueel daarop aangeboden diensten.

– Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MH Werving & Selectie niet toegestaan om een hyperlink naar www.mhws.nl op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de MH Werving & Selectie site krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.