Je bekijkt nu “Vergrijzing stuwt de ambities van Woonzorg Nederland”

“Vergrijzing stuwt de ambities van Woonzorg Nederland”

De toenemende vergrijzing en de veranderende eisen aan seniorenhuisvesting brengen een flinke ontwikkelambitie binnen Woonzorg Nederland naar boven. Als Nederlands’ grootste huisvester van ouderen, vindt Woonzorg dat zij voorop moeten gaan in de ontwikkeling van nieuwe (collectieve) woonvormen, zowel zelfstandig verhuurd als complexgewijs verhuurd aan zorginstellingen. Het team van Paula van der Tuin, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle nieuwbouw, transformatie en grootschalige renovatieprojecten, heeft daar een belangrijke rol in. Vastgoedjournaal spreekt manager vastgoedmanagement Paula van der Tuin en projectleider vastgoed Jan Arno Roffel over de ambities van Woonzorg Nederland. 

“Onze doelgroep is door de huidige vergrijzing sterk aan het groeien én veranderen, we willen ons marktaandeel in de seniorenhuisvesting zowel kwalitatief als kwantitatief minimaal behouden , kortom we zijn flink aan het investeren in onze huidige en toekomstige portefeuille” opent Paula van der Tuin het gesprek. “En dat is een flinke klus, want onze portefeuille strekt zich uit over heel Nederland. Van de binnenstad van Amsterdam, Zeeuws Vlaanderen, de aardbevingsgebieden in Groningen tot aan het prachtige Limburg. Van binnenstedelijk tot de dorpse gebieden, wij zitten werkelijk overal met onze 30.000 verhuureenheden. Om onze groeiambitie te realiseren, werken we –  naast onze eigen ontwikkelingen – ook veelvuldig samen met projectontwikkelaars en ontwikkelende aannemers voor de aanschaf van turn-key projecten.”

“Enerzijds hebben we een flinke opgave in uitbreiding van de portefeuille, maar onderschat ook de opgave in onze bestaande portefeuille niet. Wij willen blijven voldoen aan de huidige en toekomstige wensen van onze huurders. Daarom hebben we ons woningaanbod vertaalt naar woon- en zorgformules. Zoals bijvoorbeeld de Stadsveteraan en G’oud (= Goed oud), waar mensen samen zelfstandig wonen en voorzieningen delen. Belangrijk terugkerend thema hierin is het voorkomen van eenzaamheid en het op kunnen schalen naar de juiste zorg zodra dat nodig is. Zo ontwikkelen we, in samenwerking met AM voor Stadsveteranen, in  Amsterdam studio’s met pantry en badkamer en een gezamenlijke woonkamer met keuken. In en om het gebouw komt een aanbod aan collectieve voorzieningen, zoals een (dak)tuin, gym, kookstudio en een bibliotheek. Een beetje vergelijkbaar met het welbekende studentenhuis, maar dan toegespitst op de oudere stadsbewoner. Ook onze bestaande complexen worden bij renovatie of herontwikkeling aangepast naar een van onze woon- of zorgformules.” vertelt Jan Arno Roffel. 

Naast duurzame inzetbaarheid van onze complexen voor onze bewoners kijken we natuurlijk ook naar de technische duurzaamheid van onze gebouwen. Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen sloop-nieuwbouw en renovatie / transformatie. Tezamen met onze asset managers, clustermanagers, technisch managers en projectontwikkelaars maken we voor ieder pand een maatwerk toekomstvisie. Juist deze grote diversiteit aan objecten en projecten maakt Woonzorg Nederland zo’n unieke vastgoedeigenaar en werkgever. We ontwikkelen in de gebieden met een zwaar overspannen woningmarkt, maar ook in de buitengebieden die kampen met dalende bevolkingsaantallen. Geen dag is hetzelfde en je komt op de mooiste plekken in het land” vertelt Paula van der Tuin enthousiast. “Ik vind het dan ook bijzonder leuk om te kunnen melden dat we ruimte hebben voor 3 nieuwe collega’s. Een projectleider vastgoed voor de regio Midden en een voor de regio Zuid en mijn collega Cees Stam verwelkomt graag een behendig technisch manager in zijn team in de zuidelijk provincies.” 

“ We zijn het aan onze stand verplicht om te blijven ontwikkelen en dan bedoel ik natuurlijk niet alleen maar vastgoed. Wij willen er zijn voor iedere oudere in Nederland die een beroep doet op sociale woningbouw.  Ik heb de organisatie zien ontwikkelen en groeien. De afgelopen jaren hebben we ons wat meer gericht op de interne organisatie, het optimaliseren van processen, vormgeven van onze Woonformules en het werven van de juiste professionals. Een prachtige klus om uit te voeren en juist daarom is het nu zo leuk om daar meer van te kunnen laten zien aan de buitenwereld. We gaan voor groei, niet alleen in onze portefeuille, maar ook in de organisatie. Onze ambities zijn groot dus we bieden volop kansen aan professionals en de vastgoedmarkt.”

Dit artikel werd op 16 februari 2021 gepubliceerd door Vastgoedjournaal.